Säätiö
Historia
Toiminta
Apurahat
  Avustustyön tuloksia
  Myönnetyt apurahat
Yhteystiedot
   
  Etusivu > Apurahat > Avustustyön tuloksia
   
 
 

Avustustyön tuloksia

PELTONEN-hanke

ProAgriat Kymenlaakso ja Etelä-Karjala ovat yhdessä toteuttaneet kolmivuotista Peltonen-hanketta. Urmas Pekkalan säätiö on ollut merkittävästi mukana tukemassa projektia, joka alkoi vuonna 2009 jatkuen vuoden 2012 elokuuhun. Mukana hankkeessa on ollut myös Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Yhteisenä tavoitteena on ollut kehittää peltoviljelyä Kaakkois-Suomessa erityisesti kasvituotantoa harjoittavilla maatiloilla.

Lokakuusta 2011 hanketta Kymenlaaksossa ovat vetäneet Sampo Järnefelt, Petri Lintukangas ja Reijo Käki. Etelä-Karjalassa vastuussa on ollut Eino Heinola. Lisäksi mukana on ollut lukuisa joukko muita proagrialaisia sekä huippuluokan asiantuntijoita eri, maatalouden kanssa tekemisissä olevista, organisaatioista kuten MTK:lta, yliopistoista, Maa- ja Elintarviketeollisuuden tutkimuskeskuksesta, Eviralta ja Pellervon Taloustutkimuksesta.

Viljelijöiltä hanke on saanut tervetulleen vastaanoton. Vuoden 2011 loppuun mennessä koulutuksiin on osallistunut 845 henkilöä. Tammikuussa 2012 perustetulla nettisivulla on parissa kuukaudessa ollut yli 1500 käyntikertaa. Koulutuksia on pidetty niin luokkahuoneissa kuin pellonpientareillakin unohtamatta erinäisiä ekskursioita ja messuja. Pääasiallinen koulutuksen painopiste on ollut viljelytekniikoissa, mutta lisäksi on pohdittu viljelyn tulevaisuutta, viljan markkinointia ja myyntiä, yrittäjäyhteistyötä sekä monia muita ajankohtaisia aiheita.

Palaute on ollut hyvin positiivista ja konkreettisia tuloksia on saavutettu. Esimerkiksi luomupuolella on hankkeen suojissa saatu menestyksekkäästi muodostettua Kymen Luomu Osuuskunta, joka vahvistaa mukana olevien viljelijöiden asemaa markkinoiden myllerryksessä.

- - -

Kuhilas ry, Reijo Käki

Viljanäytepuimuria esiteltiin viljelijöille pellonpiennartapahtumissa kesällä 2011. Laitteella havainnollistettiin hyvän ja huonon sekä eri tavoilla käsiteltyjen kasvustojen satomäärien eroja. Silmämääräisen arvioinnin lisäksi pystyttiin paikalla olleille viljelijöille konkreettisesti mittaamaan satoero kasvustoista ja laskemaan satoerojen taloudelliset vaikutukset.

Tutkimus, opetus ja neuvonta käynnistivät vuonna 2010 uudenlaisen koetoiminnan, jossa tutkimus tuodaan lähelle tilatasoa ja jossa hyödynnetään koulutilojen resursseja sekä neuvonnan kehitteillä olevia palveluita ja teknologioita. Valtakunnallisesti kattavasta koetoiminnasta käytetään nimeä TilaTesti. 2011 KSAO Anjalan yksikön ja ProAgrian yhteistyössä toteuttamassa TilaTestissä viljanäytepuimuri mahdollisti kokeen toteuttamisen. Sen avulla määritettiin härkäpavun lannoituskokeessa eri koeruutujen satotiedot. Tulokset tullaan julkaisemaan VirtuaaliKYLÄ:n TilaTesti-sivuilla.