Säätiö
Historia
Toiminta
Apurahat
  Avustustyön tuloksia
  Myönnetyt apurahat
Yhteystiedot
   
  Etusivu > Apurahat
   
 
 

Urmas Pekkalan säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on peruskirjan mukaisesti verenpainetaudin tutkiminen ja viljanviljelyn kehittäminen Suomessa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla apurahoja. Vuosittain jaettavan summan suuruudesta päätetään erikseen säätiön omaisuuden tuottotilanteen mukaan.

Hakemuksia arvioidaan mm. seuraavien näkökohtien pohjalta:

1. Verenpainetaudin ja siihen läheisesti liittyvien tautien sekä liitännäissairauksien tutkiminen

  • tieteellinen merkitys
  • merkitys kliiniselle lääketieteelle
  • käytäntöön soveltaminen
  • lisätietoja tarvittaessa ari.ronkainen@kymsote.fi

2. Viljanviljelyn edistäminen

  • taloudelliset ja kestävän kehityksen vaikutukset
  • innovatiivisuus
  • hankkeen tulosten seurannaisvaikutukset
  • lisätietoja tarvittaessa pekka.terhemaa@proagria.fi tai 040 518 7130

Ensisijalla apurahojen saajina ovat kymenlaaksolaiset hankkeet ja hakijat. Sopivien hankkeiden tai hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös alueen ulkopuoliset hakijat.

Myönnettävät apurahat voivat olla myös tutkimushankkeen osarahoituksena, jolloin hankkeen kokonaisrahoitus ja muut taloudellisesti sitoutuneet rahoittajat tulee saattaa säätiön tietoon.

Lataa apurahahakemus tästä (PDF)
Voit myös täyttää sähköisen apurahahakemuksen

Huom! Jos sähköisen apurahahakemuksen linkki ei aukene, yritä toisella selaimella.